Konkurs plastyczny „Portret Bohatera Polskiego Podziemia Niepodległościowego”

czwartek, 02, listopad 2023

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Żarowska Izba Historyczna serdecznie zapraszają dzieci w wieku szkolnym, do udziału w konkursie plastycznym pn. „Portret Bohatera Polskiego Podziemia Niepodległościowego”, dofinansowanym ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Format prac A3, technika dowolna: tradycyjna lub grafika komputerowa. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Prace można składać do dnia 29 listopada 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie lub w Żarowskiej Izbie Historycznej.

Wszelkie informacje w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego
pn. „Portret Bohatera Polskiego Podziemia Niepodległościowego”

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz działająca w jego strukturze Żarowska Izba Historyczna.

2. Konkurs trwa od dnia 06.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

3. Prace należy składać do dnia 29.11.2023 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10A (sekretariat) lub w Żarowskiej Izbie Historycznej przy ul. Dworcowej 3.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci z dwóch grup wiekowych: Klasy I – III, Klasy IV – VIII.

5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej „Portret Bohatera Polskiego Podziemia Niepodległościowego”.

6. Technika prac dowolna: rysunek, malunek, wyklejanka, grafika komputerowa itp.

7. Format prac A3 (297 x 420 mm).

8. Narzędzia: pisaki, kredki, farby, kreda oraz inne dostępne.

9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych.

10. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Żarowskiej Izbie Historycznej.

11. Do wszystkich prac powinna zostać dołączona metryczka z danymi autora pracy oraz zgoda podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego: imię, nazwisko, wiek, telefon, podpis.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2023 roku.

13. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: http://www.centrum.zarow.pl/ oraz Żarowskiej Izby Historycznnej: http://www.izba.centrum.zarow.pl/.

14. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

15. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptacje powyższego regulaminu.

16. Udział w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Żarowskiej Izby Historycznej (sprawozdania, relacje, kroniki itp.) do celów związanych z konkursem „Portret Bohatera Polskiego Podziemia Niepodległościowego” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Konkurs plastyczny „Portret Bohatera Polskiego Podziemia Niepodległościowego”. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates