Koło gitarowe gromadzi uczestników zarówno ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum jak również Szkół Ponadpodstawowych.

Cele nauczania to:
Zainteresowanie uczestników muzyką i rozbudzenie zamiłowania do niej. Rozwijanie uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Nauczanie podstaw gry na instrumencie oraz rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych. Nauczanie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego i tabulatur. Przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów, kształcenie wyobraźni artystycznej . Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego oraz przygotowanie uczestnika do publicznych występów estradowych. Chcemy zapoznać ucznia z podstawową wiedzą o muzyce i kształtować wrażliwości estetyki i poczucia piękna. Kolejnym etapem jest przygotowanie do dalszego kształcenia w Zespole AMICUS (młodzieżowego zespołu vokalno - instrumentalnego).

Treści nauczania to: Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu, budowy instrumentu, obsługi oraz konserwacji, podstawy prawidłowego aparatu gry (prawidłowa postawa, ułożenie rąk, właściwy sposób wydobycia dźwięku) oraz wybrane elementy techniki gry. Chcemy przygotować uczestnika w zajęciach do samodzielnej pracy nad łatwym utworem w zakresie poprawnego odczytania tekstu tabulatur. Ponadto gwarantujemy przysposobienie do praktyki estradowej (opanowanie pamięciowe utworu oraz koncentracji i pokonywania tremy). Literatura muzyczna, jest dobrana przez nauczyciela w zależności od możliwości ucznia i z uwzględnieniem jego preferencji.

Planowane osiągnięcia uczniów: Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu i umiejętność nazywania poszczególnych części. Umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania gitary, prawidłowego ułożenia prawej i lewej ręki. Opanowanie podstaw techniki gry z uwzględnieniem koordynacji pracy obydwu rąk, niezależności palcowej obu rąk, gry flażoletów naturalnych i sztucznych, uderzenia tirando i apoyando, gry dwudźwięków, trójdźwięków i czterodźwięków, chwytów poprzecznych barre, czystości intonacji, grania w pozycjach, realizacji arpeggio, tremolo i realizacji podstawowych ozdobników. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem precyzji rytmicznej. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu. Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania. Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego. Umiejętność gry pod kierunkiem instruktora w prostych formach muzykowania zespołowego (np.: unisono, gitarowe zespoły gra z akompaniamentem).Na zajęcia gry na gitarze dla dzieci i dorosłych zaprasza doświadczony instruktor Maciej Należny. Lekcje dla początkujących oraz doskonalenie nabytych umiejętności. Spotkania indywidualne lub grupowe (max 4 osoby). Nauka akordów, technik gitarowych czy teorii muzycznych. To wszystko od poniedziałku do wtorku (godziny do uzgodnienia).
Zajęcia indywidualne 120 zł/miesiąc. Zajęcia grupowe 80 zł/miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 


 Absolwenci koła gitarowego

2006 2007 2008 2009 2010 2011 • 2012


Treningi gitarowe

 


Gitarowy rekord Guinnesa

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Koło gitarowe. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates