Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” jest dostępny dla wszystkich.

Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

Boiska są czynne w następujących terminach:

dla szkół z terenu Gminy Żarów:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00

dla wszystkich chętnych:
- od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:45
- sobota, niedziela w godz. 16:00 – 18:00,

Prawo korzystania z boisk mają osoby, które jako pierwsze zarezerwują termin wynajmu u animatora zatrudnionego na Orliku.

Osoby, które chcą korzystać z kompleksu boisk w sobotę i niedzielę muszą najpóźniej do piątku zgłosić się do zarządcy – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

W skład kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” wchodzą:
- boisko ze sztucznej murawy do piłki nożnej o powierzchni 1,860 m2,
- wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki siatkowej o powierzchni 613,11 m2,
- szatnie z natryskami: damska, męska, dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku złych warunków atmosferycznych zarządca może zabronić korzystania z kompleksu boisk

* Osoba zgłaszająca bierze pełną odpowiedzialność za stan i porządek w szatniach oraz na boiskach. Za wszystkie wyrządzone szkody podczas korzystania z obiektów odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 orlik. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates