„OLD SPOKES”- dlaczego rower?

Celem głównym klubu cyklistów jest są wycieczki rowerowe po gminie Żarów oraz poznawanie interesujących miejsc naszej okolicy i najbliższego regionu, zarówno w kontekście kulturowym, społecznym, historycznym, przyrodniczym oraz propagowanie zdrowego stylu życia, a także wdrażanie każdej grupy wiekowej do czynnego spędzania wolnego czasu.

Po co organizujemy wycieczki?
Każda wycieczka w swoim założeniu powinna posiadać swoje cele. Nasze wycieczki rowerowe posiadają następujące cele:

1. Wychowawczy – uczestnicy wycieczki powinni być przygotowani na to, że wspólne wyjazdy rowerowe mają sprzyjać stopniowemu integrowaniu grupy. W grupie nie powinno być podziału na rowerzystów silniejszych i słabszych. Bardzo istotnym aspektem jest to, aby uczestnicy nabyli zupełnie nowych obyczajów i zasad niezbędnych podczas wspólnych wyjazdów.

2. Poznawczy – turystyka rowerowa jest obok turystyki pieszej najbardziej poznawczą formą turystyki, umożliwia zwiedzanie i krajoznawstwo wprost z siodełka roweru. Poznawcza rola wycieczki w teren jest wielokrotnie wyższa od roli poznawczej takich samych treści przekazywanych przez media czy też prasę lokalną lub za pomocą Internetu. Możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą tj: lasami, rzekami, jeziorami, pomnikami przyrody czy też mijającymi wioskami stanowi niepodważalnie cel poznawczy.

3. Zdrowotno - rekreacyjny – organizowane wycieczki są dedykowane dla szeroko pojętej grupy wiekowej. Wycieczka ma w założeniu realizację celów krajoznawczo-historycznych oraz rekreacyjnych. Wycieczki prowadzone są określoną i przygotowaną trasą. Uczestników informujemy wcześniej o przebiegu trasy i o atrakcjach krajoznawczych czekających na nich podczas przejazdu. Celami krajoznawczymi są zamki, skanseny, muzea, pomniki przyrody, krzyże pokutne, zabytkowe miasta.


Historia Historii

Wycieczka: Szlakiem krzyży pokutnych 18.10.2011
Wycieczka: Dawnym cesarskim traktem konnym 3.05.2012
Wycieczka: Morawa 17.06.2012
Wycieczka: Domanice 4.07.2012
Wycieczka: Śmiałowice 11.07.2012
Wycieczka: Biegieniec 18.07.2012
Wycieczka: Jaroszów 25.07.2012
Wycieczka: Pyszczyn 1.08.2012
Wycieczka: Zastruże 8.08.2012
Wycieczka: Góra Pyszczyńska 29.08.2012
Wycieczka: Buków 3.07.2013
Wycieczka: Rusko 10.07.2013
Wycieczka: Kalno 17.07.2013
Wycieczka: Na szlaku 24.07.2013
Wycieczka: Na tropie historii i zabytków 31.07.2013
Wycieczka: Bolesławice 3.07.2014
Wycieczka: Morawa - Jeździeckie Mistrzostwa Polski Juniorów 12.07.2014
Wycieczka: Pastuchów 20.07.2014
Wycieczka: Siedlimowice 30.07.2014
Wycieczka: Kruków 6.08.2014
Wycieczka: Wierzbna 15.07.2015
Wycieczka: Kalno Wostówka 22.07.2015
Wycieczka: Piotrowice Św. 30.07.2015

Wycieczka: Święto Konstytucji 3 Maja 3.05.2016
Wycieczka: Wierzbna 6.07.2016

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Klub cyklistów. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates