Żarowska Izba Historyczna, działająca w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zainaugurowała swoją działalność 30 września 2010 r.
 
Strona internetowa: http://www.izba.centrum.zarow.pl/

Jej siedzibą jest budynek byłego ŻOK-u, znajdujący się przy ul. Armii Krajowej 40. Dla wszystkich zwiedzających czynna jest w środę w godzinach 10-17 oraz niedzielę w godzinach 11-14. W dni robocze (oprócz piątku) otwarta dla zwiedzających wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i otrzymanym potwierdzeniu z naszej strony. Zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne.

Głównym nurtem pracy Żarowskiej Izby Historycznej, jak każdej innej placówki tego typu, jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów zwiedzającym, w tym przypadku 13-tysięcznej społeczności zamieszkującej Gminę Żarów oraz wszystkim innym zainteresowanym. Prezentacja zbiorów odbywa się poprzez organizowane wystawy tematyczne z różnych okazji, jak i ważnych rocznic, a także wystawy przyjmowane z innych instytucji kulturalnych, organizacji z kraju i z zagranicy. Drugim nurtem pracy Żarowskiej Izby Historycznej jest działalność edukacyjna i naukowa. Działalność edukacyjna kierowana jest głównie dla młodzieży szkolnej z Miasta i Gminy Żarów

Eksponaty prezentowane na wystawach, pozwalają na bezpośredni kontakt z tematyką historyczną, co pobudza ciekawość, a także uświadamia młodym ludziom, że historia wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie jest bardzo interesująca i warto ją poznać. Działalność naukowa Żarowskiej Izby Historycznej realizowana jest poprzez: gromadzenie wszelkich eksponatów i materiałów związanych z Ziemią Żarowską i okolicami, ich naukowe opracowanie oraz udzielanie informacji w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej wszystkim zainteresowanym. Do działalności naukowej Żarowskiej Izby Historycznej należy także pogłębianie wiedzy z zakresu prehistorii i historii Ziemi Żarowskiej oraz okolic, które realizowane jest w szczególności poprzez badania archeologiczne, kwerendę archiwalną oraz prace związane z uporządkowaniem i oznakowaniem miejsc historycznych.

 

Biorąc pod uwagę bogatą w wydarzenia militarne historię Gminy Żarów, Żarowska Izba Historyczna obok działań oscylujących wokół szeroko pojętej historii swojej „małej ojczyzny”, prezentować  i upowszechniać będzie szczególnie tematykę związaną z wojnami: husyckimi, trzydziestoletnią, wojnami śląskimi i napoleońskimi oraz II Wojną Światową.

Żarowska Izba Historyczna zaprasza do współpracy (m.in. wymiana informacji, organizacja wystaw) wszystkie osoby zainteresowane tematyką archeologiczną, historyczną, militarną (wyżej wymienionymi wojnami), a także wszelkie instytucje kulturalne, placówki muzealne, organizacje z kraju i z zagranicy.

Zwracamy się również do Państwa o życzliwe wsparcie działalności Żarowskiej Izby Historycznej oraz z propozycją zawarcia umowy sponsorskiej, w ramach, której w zamian za wsparcie finansowe naszej działalności zaoferować Państwu możemy:

- możliwość umieszczenia logo sponsora na naszej stronie oraz na stronie GCKiS w Żarowie
- reklamę w formie plakatów umieszczonych na terenie Miasta i Gminy Żarów.

Każdą pomoc przyjmiemy z wielką wdzięcznością.

Żarowska Izba Historyczna Serdecznie Wszystkich Zaprasza !!!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Żarowska Izba Historyczna. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates