Nasza historia w skrócie

Nasza jednostka pod nazwą „Żarowski Ośrodek Kultury” do życia powołana została uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Żarów z dnia 27 maja 1976 roku. Działalność rozpoczęła się jesienią 1976 r., a już w marcu następnego roku zorganizowana została w kinie „Świt” wystawa przedstawiająca miejsko-gminne osiągnięcia kulturalne.

W 1984 roku uchwalony został program rozwoju kultury, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz gminy Żarów, a w 1986 roku uchwalono drugi, poprawiony i uzupełniony statut ŻOK. Z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Żarowski Ośrodek Kultury w latach 80-tych wymienić należy Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych, który odbył się w Żarowie w 1985 roku. Do końca lat 80-tych ŻOK dwukrotnie zmieniał siedzibę. Początkowo zajmował kilka pokojów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego, następnie pokój i świetlicę w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej. W 1990 roku przeprowadził się do obiektu po zlikwidowanym w 1989 roku kinie „Świt”.

Pierwszym kierownikiem ŻOK był do sierpnia 1979 roku Jan Kalina. Po nim na czele ośrodka stali Mieczysław Zielonka (1980–1982), Janina Młyńczak (1982–1988), Bronisław Głąb (1988-92), Ryszard Halicki (1993-94), Zbigniew Kaczorowski (1994–2003), Sylwia Brzęczek (2003-2005), Wiesława Furtak (2005-2009).

W 1990 roku przy ŻOK powstało cyfrowe kino video. Rok później zakończył się remont budynku wraz z salą kinową. Pozwoliło to na organizację nowych imprez o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, m.in. zabaw tanecznych i dyskotek. Pierwsza impreza tzw. „Taneczne party” w wyremontowanej sali widowiskowej ŻOK odbyła się dnia 27 lipca 1991 roku. W lutym 1993 r. w sali widowiskowej ŻOK wystąpił zespół Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha.

Żarowski Ośrodek Kultury uczestniczył też w promocji gminy na zewnątrz. W latach 1991-1993 przygotowywał prezentację gminy na targach POLAGRA i Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu i Berlinie. Z cyklicznych imprez, które organizował Żarowski Ośrodek Kultury w latach 80-90-tych, wymienić można: od 1987 roku zawody modeli balonowych, w 1992 i 1995 roku 24-godzinne maratony tańca, od 1992 roku „Noc Świętojańska”, od 1993 roku przeglądy teatrzyków szkolnych i wybory „Małej Miss Żarowa”, od 1995 roku Festiwal Piosenki Dziecięcej, od 1999 roku turniej małego aktora i festiwal pieśni patriotycznej. Przy ośrodku działały wówczas kluby dziecięce „Myszka Miki” i „Mała akademia plastyczna”, a od 1992 roku klub młodzieżowy ANTYNUDA, który zorganizował kilkanaście imprez w ŻOK – np.: w 1995 roku „Festiwal Piosenki Różnej”, spotkanie „Sprawni inaczej”.

Nową kartą w historii żarowskiej działalności kulturalnej był rok 2009, kiedy ŻOK przeniesiony został do pomieszczeń w nowo powstałym budynku hali sportowej przy ul. Piastowskiej. Zmieniony został wówczas statut oraz nazwa ośrodka na Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Jego pierwszym dyrektorem był Zbigniew Malicki, następnie Artur Adamek (od września 2009 r. do lutego 2017). Obecnie funkcję tą pełni Tomasz Pietrzyk.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 O nas. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates