Pracownia historyczno-archeologiczna

Podstawowym celem zajęć rozbudzenie i rozwoju zainteresowań historycznych dzieci w wieku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

- termin zajęć: środa (zajęcia co 2 tygodnie), godz. 15:00-16:00, miejsce: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10 A, Żarowska Izba Historyczna, ul. Dworcowa 3 oraz plener

Uczestnicy: od 7 do 13 lat

koszt: 35 zł/miesiąc

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Historyczno-archeologiczna. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates