Regulamin kortów tenisowych

Regulamin korzystania z Kortów tenisowych w Żarowie

1. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) są obiektem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (zwanym dalej GCKiS).
2. Korty czynne są zgodnie z zatwierdzonym planem i w oparciu o złożone zamówienia.
3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po wykupieniu biletu, karnetu bądź zawarciu umowy najmu.
4. Wysokość opłat za korzystanie z kortu ustala i podaje do wiadomości GCKiS każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu tenisowego.
5. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
6. Szkolne grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela) po wcześniejszej rezerwacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 mogą korzystać z kortów bezpłatnie.
7. Możliwa jest rezerwacja kortów w biurze GCKiS w Żarowie.
8. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku na terenie obiektu.
9. Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.
10. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na korcie sąsiednim.
11. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.
12. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
13. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
14. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie obiektu.
15. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.
16. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
17. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Regulamin. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates